Gilde zondag

Gildezondag op de Gildehoek aanvang 12.00 uur tot 15.30 uur