Koningschieten

Koning schieten

Dat de koning een speciale belangrijke rol vervult bij het gilde is vanzelfsprekend. Om zoveel mogelijk gildebroeders in de gelegenheid te stellen om koning te worden, is de koning slechts voor een bepaalde tijd in functie. Bij ons, het Sint Catharina en Barbara Gilde Geldrop, is de tijd voor het koningschap drie jaar. Dus telkens na drie jaar breekt een spannende tijd aan; dan wordt er weer voor het koningschap gestreden. Een speciaal voor dit doel gemaakt houten blok, al dan niet versierd met veren, wordt op de schutsboom geplaatst en wie het laatste stukje hout van deze “vogel” naar beneden haalt, mag zich de nieuwe koning noemen. Op dezelfde wijze herhaalt deze activiteit zich voor de functie van onderkoning. De onderkoning treedt in werking, wanneer de eerste niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hij is dan voor de resterende periode koning van het gilde.  Ook vervangt hij de koning, wanneer deze afwezig is.

Het koning schieten gaat gepaard met een aantal rituelen.

Het ceremonieel van het koning schieten. Het gilde trekt in optocht in groot uniform naar de schutsboom. Bij aankomst op het schietterrein trekt men driemaal rond de schutsboom, dit om de boom van boze geesten te bevrijden. De koning hangt de koningsmantel onder de schutsboom. Er wordt geschoten in groot uniform. De kandidaten voor het koningschap dienen zich onder de boom te melden bij de dekenschrijver, die de kandidaten op een lijst bijeen schrijft. De koningsvogel wordt door de kapitein, al of niet met behulp van gildebroeders, op de schietboom geplaatst.

Het eerste schot is voor de burgemeester (het wereldlijk gezag), het tweede schot is voor de pastoor (het kerkelijk gezag) en het derde schot is voor de deken-hoofdman van het gilde. Schiet één van bovenstaande schutters de vogel af, zijn deze verplicht een vat bier van 58 liter van goede kwaliteit aan het gilde te verbeuren. Hun schot is echter niet geldig voor het koningschap. Direct daarna zal een nieuwe vogel moeten worden opgezet. Het vierde schot is voor de huidige koning en vervolgens schieten de kandidaten voor het koningschap in volgorde van loting. Bij het afschieten van de koningsvogel volgt een roffel door één van de tamboers. Het koningszilver zal de nieuwe koning door de oude koning worden omgehangen. Hij zal de eed van trouw, onder de boom, met de rechterhand aan het vaandel vernieuwen, ten teken, dat hij het koningschap ten alle tijden onbesmet en onbevlekt zal handhaven. Na de handenwassing betreedt de nieuwe reine koning trede het vaandel met voeten en wordt hem een vendelhulde gebracht. Hierna zal de schutters en de belangstellenden, volgens oud gebruik, een vat bier aangeboden worden door de nieuwe koning.

Na het officiële gedeelte zal de onderkoning geschoten worden. Er wordt een nieuwe vogel geplaatst en wordt op dezelfde wijze geschoten voor de titel van de onderkoning. Hij treedt in werking, wanneer de eerste niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook vervangt hij de koning wanneer deze afwezig is. De koning verplicht zich aanwezig te zijn bij alle officiële gelegenheden, waarbij het gilde vertegenwoordigd is, zeker bij de kringgildedag, naamdag en kermis.

 

Koning schieten 2021

Volg de link naar het nieuwsbericht

https://www.cenbgildegeldrop.nl/nieuws/het-koning-schieten-2021/