Kerstspeech van onze deken hoofdman

Kerstspeech van onze deken hoofdman

Kijk via Youtube

 

 

Beste gildebroeders, gildezusters en allen die zich betrokken voelen bij het gilde Sint Catharina en Barbara Geldrop.

2020 was voor ons allen in alle opzichten een heftig, emotioneel en vaak ook moeilijk jaar. Geen hand geven of knuffels bij vreugde en verdriet. In stilte afscheid nemen van dierbaren, of op afstand knuffelen met pasgeboren kleinkinderen.

Het was ook voor het gilde een jaar dat je niet meer over zou willen doen. Het begon al met het overlijden van onze zeer gewaardeerde Bert van Leijsen, een man uit duizenden. Een import Geldroppenaar die ontzettend veel betekend heeft voor ontzettend veel mensen. Een zeer bescheiden man die zich volledig heeft ingezet voor iedereen die hulp kon gebruiken. Hij had een groots afscheid verdiend maar dat was helaas niet mogelijk.

En onlangs nog verloren we Jos Verstappen, onze aspirant gildebroeder die we zo graag ”gedoopt” hadden willen hebben. Jos was zeer gemotiveerd en hij zou onze contactpersoon zijn naar de scouting. Hij keek er dan ook echt naar uit, maar helaas is hij, veel te jong nog, plotseling overleden.  We wensen Rianne en haar gezin heel veel sterkte toe.

De derde gildebroeder is Toon van Engelen van wie we 12 december afscheid genomen hebben. Toon zou het komend jaar zijn 25 jarig lidmaatschap van ons gilde vieren. Met hem verliezen we een echte Geldropse mens, kleurrijk ( zeker in zijn schilderijen ), betrokken, inventief. Hij maakte zich oprecht zorgen om de toekomst van het gilde en heeft dan ook een bijdrage geleverd om meer leden te krijgen. We wensen Bep, haar kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe, de eerste Kerst zonder Toon.

De hele jaarkalender ging op de schop. Vanaf maart werd de ene na de andere activiteit gecanceld. De kringdag in Leende is een jaar verschoven en we moeten nog maar afwachten of die het komende jaar door gaat. We gaan in ieder geval niet naar België waar het internationaal schutterstreffen zou plaatsvinden.  Gelukkig zijn de klussers gedurende het hele jaar actief geweest, in en rondom het gildehuis. Waarvoor mijn hartelijke dank.

We kijken uit naar een jaar vol verwachtingen en vragen. Kunnen we het virus eronder krijgen en komen er voldoende vaccins zodat iedereen die dat wil,-ik raad het overigens iedereen aan-, op tijd gevaccineerd kan worden? Een onzekere toekomst dus, maar we hopen dat het beter gaat worden. We moeten er gewoon vanuit gaan dat het beter wordt.

Ik wens jullie allen, en dat doe ik ook namens de overheid van het gilde, een rustige kerst toe en een zeer voorspoedig 2021.

Felix Crooijmans, deken hoofdman.