Nieuwjaarsspeech van deken hoofdman Felix op eerste zondag

Nieuwjaarsspeech van deken hoofdman Felix op eerste zondag

Nieuwjaarsspeech Gilde. 8 januari 2023

Beste gildebroeders en gildezusters en iedereen die ons gilde een warm hart toedraagt. En weer is er een jaar voorbij in de inmiddels 547jarige geschiedenis van het Sint Catharina en Barbaragilde. Ik zag in mijn bestand dat ik in 2021 een kersttoespraak heb gehouden. Maar dat was op papier omdat toen vanwege de corona het hele verenigingsleven stillag.  Gelukkig kunnen we nu weer volop van onze vrijheid genieten al moeten we nog wel in de gaten houden dat corona en nu ook de griep welig rondwaren.

We zijn het de laatste jaren gewend dat er dierbaren zijn overleden. Ook dit jaar was dat helaas niet anders. We herdenken onze gildebroeder Ad Arens. Met hem hebben we een man verloren die tijdens de bouw van het gildehuis zijn steentje heeft bijgedragen, die ook zeer betrokken was bij onze schietwedstrijden en die in december meehielp met het bouwen van de kerststal. En als hij eenmaal op zijn praatstoel zat dan kwam je nog niet van hem af. Jammer dat hij er niet meer is, vooral natuurlijk voor Jopie en haar gezin. (Fijn, Jopie, dat je je bij ons thuis voelt en er altijd weer bij bent.)

We hebben ook drie vrouwen van overleden gildebroeders verloren. Riet Swinckels, Lea Smulders en Rian Verstappen. Laten we een ogenblik stil zijn om hen te gedenken…………………………………………….

Ik wilde dat ik nu met goed nieuws zou kunnen komen, maar ik ben nog niet klaar met trieste zaken. Driekwart jaar geleden hebben Frank en Marrie een zwaar ongeluk gehad met als gevolg voor Frank een maandenlange opname in Tilburg, Berkenheuvel en vervolgens Bliksembos. Hij is alweer een tijdje thuis maar het gaat niet echt geweldig goed met hem. Hij houdt de pijn aan zijn benen en omdat hij zijn ene been niet kan buigen kan hij helaas geen gebruik maken van de traplift. En ook Marrie heeft haar fysieke beperkingen. Ze kan heel moeilijk lopen vanwege haar klapvoeten en deze week heeft ze te horen gekregen dat ze longkanker heeft. Ik zeg het maar recht voor zijn raap. Terwijl ik mijn verhaal zit te schrijven belde ik met Marrie en kreeg toen Marloes aan de lijn die met haar moeder op de eerste hulp zat nadat ze met de ambulance naar het Anna was gebracht vanwege een ernstige benauwdheid. We houden jullie op de hoogte en wensen Frank, Marrie en hun gezin heel veel sterkte toe.

Ook Rieki heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege een ongeluk. Ze is weer aan het opknappen en ook haar wens ik alle goeds toe voor het komende jaar.

Met Peter en Thea Verstappen gaat het ook niet goed. We zijn blij dat we hen af en toe in ons midden hebben, maar ook hun gezondheid gaat zienderogen achteruit. (Als ze er zijn dan spreek ik hen persoonlijk toe.)

We leven in een land waar we in alle vrijheid kunnen leven, en daar mogen we blij mee zijn. Ik hoef maar een paar landen in de wereld te noemen waar het leven er heel anders uit ziet: oorlog in Ukraine, Iran en Afghanistan waar met name vrouwen op een niet te verstane wijze gruwelijk in hun vrijheid beperkt worden en dan heb ik het nog zachtjes uitgedrukt.

En nu terug naar ons eigen gilde. Willen we in 2025 ons 550jarig bestaan feestelijk vieren dan zal er toch het een en ander moeten gebeuren. De overheid van het gilde is van plan om alles uit de kast te trekken om ervoor te zorgen dat we dit jaar meer leden kunnen krijgen. We doen een beroep op jullie allemaal om ons daarmee te helpen.

Tenslotte wens ik jullie allen een voorspoedig jaar toe en iedereen die kampt met zijn of haar gezondheid, moed en sterkte.

Aankomende evenementen