Van onze hoofdman

Van onze hoofdman

Beste gildebroeders en gildezusters,

Het is vandaag 1 april, een dag waarop men elkaar voor de gek kan houden. Ik kan niet zo snel een leuke grap bedenken en daarom blijf ik maar heel serieus. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid bij de uitvaart van Jan Verhoeven. Het was een mooi en waardig afscheid van iemand die ons zeer dierbaar is.

Ik kreeg vanmorgen het bericht dat Ad Smits met ontzettende pijnklachten weer is opgenomen in het ziekenhuis. In hetzelfde Sint Anna waar ook Ben al enige tijd verblijft met ernstige klachten na een ogenschijnlijk onschuldige valpartij van zijn fiets. Hij zal daar nog wel enkele weken moeten verblijven. Ik wens Ad en Ben een voorspoedig herstel toe in de hoop dat ze weer volkomen de oude mogen worden.

Over drie dagen is het Pasen. Ik wens jullie allemaal een zalig en vrolijk paasfeest toe. Een paasfeest dat evenals kerst op een bescheiden manier gevierd mag worden.

De overheid van het gilde komt op korte termijn bij elkaar om te overleggen wat de mogelijkheden zijn om weer bijeen te komen met onze gildegemeenschap.

Het ga jullie goed.

Felix Crooijmans, hoofdman.