Het Gilde

Het gilde heeft ieder jaar een aantal vaste activiteiten. Denk aan de kermis en de Kringgildedag. Ook zijn er ieder jaar wel incidentele activiteiten. Bij officiële gelegenheden kleden de gildebroeders zich in groot uniform. Bij niet-officiële gelegenheden zijn we in klein uniform.

In TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN kun je zien wat er allemaal staat te gebeuren. Bij NIEUWS kun je hier meestal een verslagje van lezen. Als er foto’s zijn worden deze toegevoegd.

Wil je graag eens kennismaken met ons gilde? Meld je aan via e-mail: cenbgildegeldrop@gmail.com. Wij nodigen je graag uit voor een gildezondag of ander evenement om kennis te maken met ons gilde. Van harte welkom.

Klik op een van de submenu’s om verder te gaan of gebruik onderstaande links.

Koning, Keizer …

Koningschieten

Het Schieten

Foto impressie

Video impressie

 

Overheid

Zoals elke vereniging heeft het Sint Catharina en Barbaragilde een bestuur. Bij ons wordt dat de overheid genoemd.

Het dagelijks bestuur van de overheid bestaat uit de volgende personen:

  • Deken Hoofdman – ofwel voorzitter
  • Deken Schrijver – ofwel secretaris
  • Deken Schatbewaarder – ofwel Penningmeester

Daarnaast hebben we nog de volgende functies:

  • 1 tot 3 “gewone” bestuursleden
  • Wapenbeheerder : De wapenbeheerder zorgt voor het in orde zijn van de wapens en is tevens schietleider. In principe hoeft hij geen lid van de Overheid te zijn.
  • Keizer : De Keizer heeft het recht om Overheidsvergaderingen bij te wonen. Hij heeft echter geen stemrecht.
  • Koning : Voor de Koning geldt hetzelfde als, voor de Keizer. Hij heeft het recht om vergaderingen bij te wonen, echter geen stemrecht.

Meer ceremonieel zijn er tenslotte:

  • Beschermheer: De beschermheer is traditioneel de burgemeester van Geldrop. Op dit moment is dat burgemeester Link.
  • Gildepriester: De Gildepriester is momenteel pastoor van der Maazen.

Doelstelling gilde

Officieel is dit de doelstelling van ons gilde:

Het gilde stelt zich ten doel , in verbondenheid met de R.K. kerk en geïnspireerd door de christelijke geest, het gilde in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, rekening houdend met de eigentijdse omstandigheden en daardoor, in overeenstemming met de bedoelingen van de oprichters van het gilde, in het belang van het gilde werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, welke het gilde vanaf haar oorsprong heeft gehad.

In de praktijk betekent dit dat we ons inzetten voor het gilde zelf, en de samenleving van Geldrop. En dat doen we door deel te nemen aan allerlei activiteiten, of deze zelfs te organiseren.

Uniform

De kleding die een gildebroeder draagt is afhankelijk van de gelegenheid.

Klein uniform

Het klein Uniform bestaat uit nette kleding in combinatie met het dragen van het schild. Dat is het schild dat men omgehangen krijgt bij de doop.

Dit schild draagt de afbeeldingen van de patroonheiligen van het Sint Catharina en Barbaragilde.

Verder heeft de deken-hoofdman de keuze om het hoofdman schild te dragen en de Deken-schrijver de keuze om het deken-Schrijver schild te dragen.

Groot uniform

Het groot uniform wordt gedragen bij belangrijke officiële gebeurtenissen. het bestaat uit een zwart jacquet, grijs-zwart gestreepte broek, zwarte schoenen, een zwarte, zijden hoge hoed en een rode sjerp met grijze bies.

De koning en onderkoning dragen hetzelfde kostuum, echte in plaats van de sjerp hebben zij een zilver mantel om.

Koning en onderkoning

Tamboers, vaandrig en vendeliers

Het gilde heeft momenteel 2 tamboers, 1 vaandrig en 1 vendelier.

Vaandel

Dit is het vaandel van het gilde dat momenteel gebruikt wordt door de vaandrig

Het vaandel