Kerstbrief van onze hoofdman

Kerstbrief van onze hoofdman

Beste gildebroeders, gildezusters en allen die zich betrokken voelen bij het gilde Sint Catharina en Barbara Geldrop.

2020 was voor ons allen in alle opzichten een heftig, emotioneel en vaak ook moeilijk jaar. Geen hand geven of knuffels bij vreugde en verdriet. In stilte afscheid nemen van dierbaren, of op afstand knuffelen met pasgeboren kleinkinderen.

Beste mensen,

Zo begon precies een jaar geleden mijn geschreven kersttoespraak voor jullie allen. We zijn nu precies één jaar verder en weer zullen deze kerst en jaarwisseling anders zijn dan anders. Op de dag dat ik dit schrijf dreigt er weer een bijna complete lock down. De winkels gaan weer dicht, er kan niet meer gesport worden, terwijl bewegen heel gezond is, de horeca krijgt de zoveelste klap, culturele evenementen worden wederom uitgesteld en we krijgen het advies om zo weinig mogelijk mensen thuis te ontvangen. Er zijn niet veel lichtpuntjes in deze donkere dagen.

En ook dit jaar hebben we afscheid genomen van een gildebroeder: Jan Verhoeven, oud koning, wachtend keizer, penningmeester en een geweldig betrokken en zeer bescheiden man die vooral door Max, haar gezin en zijn broer Rinus en familie zeer gemist zal worden.  Donderdag jl. overleed Harrie Smulders na een jarenlang proces van steeds minder kunnen, mentaal en fysiek. Harrie heeft , in de tijd dat hij nog kon, veel gedaan voor het gilde. We wensen Lea en haar gezin alle kracht en sterkte toe.

En, lieve mensen, op dit moment zijn er leden van ons gilde die een moeilijke tijd door maken en voor wie de toekomst zeer ongewis is. Ik wens hen heel veel sterkte toe en hoop dat er mogelijkheden zijn om het tij ten goede te keren.

Toch zou ik zo graag ook goed nieuws brengen, dat er natuurlijk wel is. Want binnen onze eigen familie- en kennissenkring gebeuren er natuurlijk ook mooie dingen die elk van ons de nodige vreugde brengen.

Wederom kijken we uit naar een jaar vol verwachtingen en vragen. Kunnen we het virus eronder krijgen en nemen voldoende mensen het boostervaccin? Kunnen de kinderen weer zo gauw mogelijk naar school en kunnen we in het komende voorjaar onze gilde activiteiten weer opstarten? We weten het niet. We kunnen  alleen maar hopen op een betere toekomst. En als straks in het voorjaar de zon weer begint te schijnen, ziet de wereld er wellicht wel beter uit.

Ik wens jullie allen, en dat doe ik ook namens de overheid van het gilde, een rustige, vredige kerst toe en een zeer voorspoedig 2022.

Felix Crooijmans, deken hoofdman.